วันอังคาร​ที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต  ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธี มอบอุปกรณ์​ และอบรมวิธีการตัดผมให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล​ (บช.น.)​

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ อันเนื่องมาจากสมาคมแม่บ้านตำรวจ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเข้าใจถึงความจำเป็นทางเศรษฐกิจ ภาระค่าใช้จ่ายของข้าราชการตำรวจ ทางสมาคมฯ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

เพื่อหวังว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เพื่อนข้าราชการตำรวจ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้เป็นอาชีพเสริมในอนาคตได้ การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยาการจากโรงเรียนเสริมสวย อ.ทรัพย์,อ.ญาธิกา รุ่งขจรวงศ์,คณะทีมงานข้าราชการตำรวจอารักขาและควบคุมฝูงชน และตำรวจปราบปรามยาเสพติด ที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดผม มาร่วมเป็นวิทยากรในการตัดผม

โดยมี คุณสุดาพร วงษ์ปิ่น ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล​ และคณะแม่บ้านตำรวจ​จากกองบังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ ​1​-9 (บก.น.1-9) เข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย