เมื่อวันเสาร์ที่​ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ​ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย​ คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการฯ,คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบฯ,ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการฯ,คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ,คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการฯ,คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการฯ,คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการฯ,คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ และคุณธฤต โอภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีจุดเทียนเปิดงานฉลองบรรลุธรรมหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2562

และในเวลา 11.00 น.มีการบรรเลงดนตรีจีน (ป่วงเซียง) ถวายหลวงปู่ไต้ฮงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง โดยผู้มีจิตศรัทธาจากประเทศสิงค์โปร์ (ฮั่วเซียอิมเง้าเสีย และมูลนิธิซุ่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) เข้าร่วมพิธี

โดยงานซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่​ 11​ พ.ค.62​ ถึงวันที่ 16 พ.ค.62 จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีสวดมนต์ รับประทานสาคูสิริมงคล (อี๊) และรับชมการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง