นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่า ฯ กทม. ในฐานะผู้ลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ ได้เขียนจดหมาย ถึงโหวตเตอร์ผู้มีสิทธิ์เลือกหัวหน้าพรรคทั้ง 307 คน พร้อมให้กรอกแบบฟอร์มว่าต้องการนายอภิรักษ์ทำอะไรบ้างใน 3 สิ่ง หากได้เป็นหัวหน้าพรรคหน้าพรรคคนต่อไปเพื่อเป็นการให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้

โดยนายอภิรักษ์ ระบุว่า ขอเรียนยืนยันความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและความพร้อมในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยจะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมมาบริหารพรรคฯให้เป็นระบบและทันสมัยเพื่อให้เข้ากับสังคมไทยในโลกยุคใหม่ ควบคู่ไปกับการสืบสานเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของพรรคฯอย่างแท้จริง ตนพร้อมจะทำงานร่วมกับทุกท่าน และขอเชิญชวนทุกท่านให้มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้

“ผมขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกท่านว่า หากผมได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไป 3 สิ่งแรกที่ท่านอยากให้ผมทำเพื่อเปลี่ยนแปลงพรรคคืออะไร ผมจะอ่านทุกความคิดเห็นด้วยตัวเองและจะนำสิ่งที่ท่านแนะนำมาพิจารณาลงมือทำเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาครองใจประชาชนอีกครั้งครับ”นายอภิรักษ์ ระบุ