เมื่อวันอังคาร​ที่​ 7 พ.ค. 62 เวลา 15.00 น.​ ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี พล​ตำรวจ​โท​ สมพงษ์ ชิงดวง รักษา​ราชการ​แทน​ผู้​บัญชาการ​สำนักงาน​ตรวจ​คน​เข้า​เมือง​ (รรท.ผบช.สตม.)​ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ นายดาบตำรวจ​ (ด.ต.)​ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรยศ​ ร้อยตำรวจ​ตรี​ (ร.ต.ต.)​ ถึงยศ​ ร้อย​ตำรวจ​เอก​ (ร.ต.อ.)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเปิดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าด่านขึ้นไป

พล.ต.ท.สมพงษ์ฯ กล่าวว่า ในวันนี้ ถือเป็นโอกาสดี ที่ได้มาแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจในสังกัดทั้ง 122 นาย ขอขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมาตลอด และหวังว่าการประดับยศในครั้งนี้ จะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานรับใช้แผ่นดินต่อไป

จากนั้น ได้เปิดการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ระดับหัวหน้าด่านขึ้นไป ตามแนวทางยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2555–2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ

เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน อันเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจงานตรวจคนเข้าเมืองให้แก่ข้าราชการตำรวจ ให้สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องได้กรณีมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาทัศนคติ​ และมุมมองที่สร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวในเชิงบวก (Positive Thinking)

อีกทั้งยังเพิ่มความเข้าใจแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการแก้ไขสถานการณ์ให้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

Cr.ทีมงานประชา​สัมพันธ์​ สตม.