ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมจัดงานน้อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์จอมราชา รวมใจกรุงไทย รักภักดีถวาย” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ธนาคารกรุงไทย อาคารสำนักงานใหญ่

ธนาคารกรุงไทยได้จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่แห่งรัชสมัยปัจจุบัน ดั่งดวงอาทิตย์ที่มีแต่ความเรืองรอง เปรียบเสมือนพระบารมีอันแผ่ไพศาล ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ โดยได้ร่วมกันตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน 68 รูป อ่านบทกลอนเฉลิมพระเกียรติ “บรมราชาภิเษก” โดย อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ ซึ่งประพันธ์โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งขับร้องบทเพลงสดุดีจอมราชา และบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ตลอดจนแปรอักษรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การอันเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เครื่องราชสักการะ และจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร พร้อมนิทรรศการพระปฐมบรมราชโองการ ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สถานที่สำคัญ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระบรมราชจักรีวงศ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดระยะเวลา 4 เดือน

นอกจากนี้ พนักงานทั่วประเทศ ได้ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2562 และประดับตกแต่งอาคารสาขาทั่วประเทศ เช่น ป้ายเฉลิมพระเกียรติขนาดใหญ่หน้าสาขาทั่วประเทศ จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตั้งโต๊ะหมู่บูชา ตั้งจุดลงนามถวายพระพร ผูกผ้าสีเหลืองและสีขาวประดับ ด้านหน้าอาคารที่ทำการ และประดับธงชาติคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 31พฤษภาคม 2563