นายสมชัย ศรีสุทธิยากร สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก Somchai Srisutthiyakorn ว่า หากจะเล่นธนาธร ต้องไปให้ถูกช่องและมองเห็นผลที่จะตามมา กรณีหากธนาธรถือหุ้นสื่อ และไม่มีการโอนจริงก่อนรับสมัคร ส.ส. การจัดการกับธนาธร สามารถดำเนินการได้ อย่างน้อย 3 ช่อง

ช่องที่หนึ่ง การใช้ มาตรา 60 และ 61 ของ พรป.ส.ส.โดย กกต.ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร และต้องทำก่อนวันเลือกตั้ง ช่องนี้จึงถูกปิดไปแล้ว

ช่องที่สอง การใช้มาตรา 42(3) ของพรป.ส.ส.ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส ที่มีลักษณะต้องห้ามในการถือหุ้นสื่อ และ กกต.ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีวินิจฉัยสมาชิกสภาพของผู้เป็น ส.ส. ตามมาตรา 7(5) ของ พรป.ศาลรัฐธรรมนูญ ช่องทางนี้ จะทำได้ เมื่อรับรองสมาชิกภาพ ส.ส.แล้ว และผู้นั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาล ดังนั้น ช่องนี้จึงยังไม่เกิดในปัจจุบัน

ช่องที่สาม การใช้อำนาจของ กกต. ตาม มาตรา 132 ของ พรป.ส.ส. ในการตัดสิทธิการสมัครเป็นการชั่วคราว (ใบส้ม) เนื่องจากพบเห็นการกระทำที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งเป็นการใช้วินิจฉัยของ กกต.ว่า การถือหุ้นสื่อในขณะรับสมัคร เป็นการทำให้การเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม

ซึ่งหากกรณีกกต. เลือกที่จะวินิจฉัย กรณีของธนาธรเป็นกรณีเริ่มต้น ก็จะเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาคดีถือหุ้นสื่อ อีกนับร้อยคดีที่ตามมาว่า ถือเป็นการกระทำที่ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ที่นอกจากจะเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แล้วยังต้องดำเนินการต่อทั้งคดีอาญาและการดำเนินการต่อหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคไปจนถึงการยุบพรรคด้วย

เมื่อนั้น จักรวาลมาร์เวลคงสูญนักการเมืองไทยไปครึ่งจักรวาลตามคำทำนาย

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร