เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. ถึง เช้าวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 03.00 น. นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วย หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ บริเวณถนนตะนาว ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็น พื้นที่เส้นทางเสด็จประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้

สำนักงาน​เขตพระนคร จึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน ได้เปิดบ้าน และ เปิดร้านค้าเพื่อทำการค้าตามปกติ และ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ของเราซึ่ง พระองค์จะเสด็จเลียบพระนคร ตามเส้นทางที่กำหนด นอกจากพระองค์ จะเสด็จเลียบพระนครตามพระราชพิธีประเพณี แล้ว พระองค์ยังทรง เสด็จเยี่ยมดูแลทุกข์สุข ราษฎรของพระองค์ตลอดเส้นทาง ดังนั้นจึงขอเชิญชวน ให้พี่น้องประชาชน ที่มีบ้านเรือนอยู่ในเส้นทาง เสด็จเลียบพระนคร ทุกท่านได้เปิดบ้านและเปิดอาคารร้านค้า เพื่อร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพียงกัน

จากการที่ สำนักงานเขตพระนคร ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชน ได้ร่วมรับเสด็จ โดยเปิดบ้าน และ อาคารของตนเองร่วมเฝ้ารับเสด็จ ก็ได้มี ร้านค้า บางร้านได้แสดงความจำนง อยากจะขอให้ทาง เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯพระนคร​ ช่วยผูกผ้าระบายหน้าบ้านของตนเองซึ่งตนเอง จะตกแต่งหน้าบ้านของตน ให้มีความสวยงามอันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สำนักงานเขตพระนคร จึงได้ ช่วยเหลือในการผูกผ้าระบายให้ตามที่ประชาชนได้ร้องขอ จนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ภายใน คืนเดียวกัน

Cr.ธีรพล ปลื้มถนอม