ธนาคารออมสินในฐานะองค์กรที่ก่อตั้งโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ มายาวนานกว่า 106 ปี ร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในการถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณารับบรรจุเข้าเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และจะปรากฏในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

โครงการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลมสมเด็จพระยุพราช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหาคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เป็นโครงการด้านการสร้างถาวรวัตถุและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อให้บริการพระสงฆ์ นักบวชทุกศาสนา ผู้สูงอายุและผู้พิการ และทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 10 แห่ง โดยธนาคารได้สนับสนุนการจัดสร้างอาคารเป็นระยะเวลา 3 ปี (2562-2564) คือ

– ในปี 2562 ดำเนินการ 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย, โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่

– ปี 2563 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์, โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม

– ปี 2564 อีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

โครงการผลิตสปอตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความยาว 30 วินาที

เป็นการร้อยเรียงเรื่องราว ภาพ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 นำเสนอ ในรูปแบบสปอตถวายพระพร ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี ความยาว 30 วินาที ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออื่นๆ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562

โครงการร้อยปณิธาน คนออมความดี ถวายความภักดีในหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีและร่วมส่งเสริมการทำความดีโดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสกู๊ป รายการโทรทัศน์ความยาว 30 วินาที จำนวน 100 ตอน ซึ่งเป็นเรื่องราวของบุคคลที่ทำความดีด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และเป็นการทำความดีถวายแด่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจะต้องเป็นบุคคล

ที่ตั้งปณิธานทำความดีอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนการ“ออมความดี” สะสมคุณค่าของตนเอง ซึ่งจะเฟ้นหา“คนออมความดี”จาก กลุ่มบุคคลด้านต่างๆ อาทิ กลุ่มผู้นำ กลุ่มปราชญ์ชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มองค์กรหรือหน่วยงาน และกลุ่มบุคคลทั่วไป ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562

โครงการ 10 สุขเฉลิมหล้า ปวงประชาซิวิไลซ์

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเชิญชวนให้คนไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 โดยดำเนินผ่านกิจกรรมหลัก 3 รูปแบบ คือ

1) กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรผ่าน Application และ Microsite ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 ร่วมลงนามถวายพระพรชัย ผ่าน https://10Sook.gsb.or.th/ เพียงแค่คลิกจากลิ้งค์ที่โปรโมทผ่านสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค และ ไลน์ เป็นต้น ก็สามารถเข้าร่วมลงชื่อถวายพระพรได้ทันที

ช่องทางที่ 2 ร่วมลงนามถวายพระพรผ่าน Application “ออมสุข” (Aomsook) ซึ่งจะเป็น Application ที่นำเสนอเนื้อหา AR animation Story 10 สุข คือ สุขแห่งการเริ่มต้น, สุขแห่งความสามัคคี, สุขแห่งความรุ่งเรือง, สุขแห่งความดี, สุขแห่งความพัฒนา, สุขแห่งศิลปะ, สุขแห่งความเปลี่ยนแปลง, สุขแห่งความทันสมัย, สุขแห่งความรัก และสุขแห่ง ความซิวิไลซ์

ช่องทางที่ 3 ร่วมลงนามถวายพระพรผ่าน Application “Jertam” โดยประชาชนสามารถเปิดแอพพลิเคชั่น และเพียงกรอกชื่อ-นามสกุล ก็สามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและสามารถแชร์ขึ้นไปบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ทันที

2) กิจกรรมในรูปแบบออนกราวด์ เป็นการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะมีทั้งการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในรูปแบบมัลติมีเดีย และ แลนด์มาร์คกระปุกออมสิน รุ่นเฉลิมพระเกียรติ LED 360 องศา รวมทั้งการแสดงมินิคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ พร้อมบทเพลง “สิบสุขซิวิไลซ์” ที่ประพันธ์เนื้อร้องทำนองขึ้นมาใหม่เพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะ ขับร้องบทเพลงโดย ธชย ประทุมวรรณ (เก่ง เดอะวอยซ์) และ เตือนใจ ศรีสุนทร (ฝน ธนสุนธร)

3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้เรื่องราวของความสุข 10 ความศิวิไลซ์ ในรูปแบบ Digital PR และ Traditional PR ได้แก่ การใช้ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencers) จำนวน 10 คน จากสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Instagram และ Youtuber) เพื่อเป็นตัวแทนเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมถวายพระพร และการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ในรูปแบบสัมภาษณ์ในรายการทางสถานีไทยรัฐทีวี (ดิจิตอลช่อง 32)

นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ธนาคารได้ตั้งใจจัดทำถวายเนื่องในโอกาสที่เป็นมหามงคลยิ่งนี้อีก ได้แก่

กิจกรรมอุปสมบททั่วไทย เทิดไท้ รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก

เป็นกิจกรรมหนึ่งใน “โครงการธนาคารเพื่อพระพุทธศาสนา” ธนาคารจะจัดพิธีบรรพชาอุปสมบททั่วประเทศ 1,010 รูป เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นธนาคารเพื่อสังคมสนับสนุน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

โครงการแสดงมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การเฉลิมฉลองสมโภช ซึ่งธนาคารออมสินได้จัดงานแสดงมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคมนี้ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และจัดแสดงนิทรรศการ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562

โครงการจัดทำกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จัดทำกระปุกออมสิน “เฉลิมราชย์ กษัตรา” ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตอัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มาประทับบนกระปุก ถือเป็นกระปุกออมสินใบแรกแห่งรัชสมัย มอบเป็นที่ระลึกในวาระสำคัญนี้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ร่วมงานและร่วมกิจกรรม (คนละ 1 ใบ ของมีจำนวนจำกัด)

โครงการประดับป้ายถวายพระพรชัยมงคล

บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขา จำนวน 180 สาขาทั่วทุกภาค และจัดโต๊ะหมู่ ถวายสักการะ พร้อมสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ภายในธนาคารออมสินสาขาทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 – 4 พฤษภาคม 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี

โครงการจัดทำเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มอบให้กับพนักงานและลูกจ้างธนาคารทั่วประเทศสวมใส่ ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562

โครงการร่วมแสดงความจงรักภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก