ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยภายหลังการประชุม คสช. เพียงสั้นๆ ว่า ที่ประชุม คสช.มีการพิจารณายกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช.และประกาศ คสช. หลายฉบับที่ไม่จำเป็น

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการพูดคุยเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แต่ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ