ที่ สำนักงานป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง กำหนดประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งให้สาธารณชนทราบ จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรณีพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 ม.ค.62 , นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณีพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 ม.ค.62 , นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรณีพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 ม.ค.62 , นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรณี พ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 ม.ค.62

โดยประกาศให้สาธารณชนทราบ ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.62 ถึง วันที่ 24 พ.ค.62 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ห้องแสดงบัญชีฯ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี