“จอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์” พิธีกรชื่อดัง ได้ทวิตข้อความ ระบุว่า วิชาประวัติศาสตร์น่าจะเป็นวิชานึงที่ต้องชำระและเน้นการเรียนการสอนในประเทศนี้

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ยิ่งสำคัญมาก

เพื่อให้คนไทยรู้ว่าใครทำอะไรกับประเทศนี้บ้าง

ใครขัดขวางประชาธิปไตย

ข้ออ้างในการยึดอำนาจ

ใครนำการรัฐประหาร ชื่ออะไร นามสกุล อะไรควรรู้กันไว้นะ

จะได้หันมามองปัจจุบัน