ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทนในการต้อนรับ นายแอริค แมคลอกลิน(Eric McLoughlin ) ผู้ช่วยทูตฝ่ายกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย (HSI Attache) ผู้แทนจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา และ นาย Stephen Fry นายตำรวจประสานงาน (อาวุโส) สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย (AFP Senior Liaison Officer Bangkok) พร้อมคณะ ในโอกาส ส่งมอบอุปกรณ์พิสูจน์หลักฐานทางโทรศัพท์ (Cellebrite Digital Intelligence) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 2 ประเทศ โดยมี พล.ต.อ.ธรรศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ฯ

ทั้งนี้ การมอบครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2561ทาง HSI ได้ติดตามคณะผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานในการสืบสวนอาชญากรรมต่อเด็กและการค้ามนุษย์ และจากการดูงานในครั้งนั้น HSI ได้ติดต่อไปยัง Cellebrite เพื่อขอรับอุปกรณ์บริจาค1 ชิ้น ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของไทย เพิ่มเติมจากที่ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย ได้แสดงเจตนาประสงค์ให้บริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่แล้วจำนวน 1 ชิ้น ซึ่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อมุ่งหวังจะเห็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานเพื่อต่อต้านอาชญากรรมระหว่างประเทศ

สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือพิสูจน์หลักฐานทางดิจิตอล ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเข้าถึงข้อมูลพยานหลักฐานทางดิจิตอลได้อย่างรวดเร็ว,ลดวงรอบการทำงานและสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการสืบสวน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคดีและพยานหลักฐานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น