ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมยื่นเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญ ให้ตีความหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีได้ ตามมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ว่า ถ้าศาลไม่รับเรื่อง กกต.ต้องชี้แจงรายละเอียดเอง ถ้าชี้แจงแล้วมีใครไม่เห็นด้วยก็ไปร้องต่อศาลได้ เรื่องนี้ต้องรอดูว่าศาลจะว่าอย่างไร ถ้ารับเรื่องเอาไว้ก็หมดเรื่อง และเมื่อรับแล้วจะพิจารณาช้าหรือเร็วก็ต้องว่ากันไป

“ผมคิดว่าศาลต้องเร่งทำให้เสร็จก่อนวันที่ 9 พ.ค.นี้ ตามที่ กกต.ระบุว่าต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่กฎหมายเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ เห็นว่า กกต.ควรถามเรื่องกรอบเวลาการรับรองผลไปในคราวเดียวกันด้วยว่าจะเป็น 150 วัน หลังกฎหมายเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ หรือภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง” นายวิษณุ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการเร่งให้ กกต.รีบพิจารณาการให้ใบเหลือง ใบส้ม ใบแดง นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน การให้ใบเหลือง ใบส้ม ใบแดง เป็นเรื่อง ส.ส.เขต ไม่เกี่ยวกับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ กกต.สามารถทำควบคู่ไปได้เลย แต่ถ้าศาลมีคำวินิจฉัยแล้ว ยังมาติดเรื่องใบเหลือง ใบแดง อย่างนั้นถือเป็นความบกพร่องของ กกต.เอง

เมื่อถามว่า ถ้า กกต.ประกาศรับรอง ส.ส.ไม่ทันในวันที่ 9 พ.ค.นี้ จะทำให้เกิดการเดดล็อกขึ้นหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า “ไม่ทราบ ผมไม่รู้ ไว้ถึงเวลาค่อยบอก ค่อยคิดกันต่อ”