พัน​ตำรวจ​เอก​ เชิงรณ ริมผดี รองผู้บังคับการ​ตำรวจ​ตรวจ​คน​เข้า​เมือง​ 2​ สำนักงาน​ตำรวจ​ตรวจ​คน​เข้า​เมือง​ (รอง​ผบก.ตม.2 สตม.)​ ในฐานะ​โฆษก บก.ตม.2 เปิดเผยว่า พลตำรวจ​ตรี​ พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผู้​บังคับการ​ตำรวจ​ตรวจ​คน​เข้า​เมือง​ ​2​ สำนักงาน​ตำรวจ​ตรวจ​คน​เข้า​เมือง​ (ผบก.ตม.2​ สตม.)​ ได้สั่งการให้ใช้แผน “วิหค 62″ รับคลื่นนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล​สงกรานต์ 5 สนามบิน เตือนเผื่อเวลา 3 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก

พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ฯ ได้ทำพิธีเปิด”แผนวิหค 62” ร่วมกับผู้แทน การท่าอากาศยาน ศุลกากร กลุ่มธุรกิจการบิน ตำรวจหน่วยงานต่างๆ ที่บริเวณโถงตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่แต่งกายชุดผ้าไทยสีเหลือง เพื่อเริ่มเทศกาลต้อนรับนักท่องเที่ยว ในฐานะเจ้าของบ้านแทนคนไทยทั้งประเทศ ในช่วงเทศกาลความสุข และในช่วงพิธีมหามงคลของคนไทย

จากการเปิดเผยข้อมูลของ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยตัวเลขประมาณการ ผู้โดยสาร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-18 เม.ย.62 (รวม 10 วัน) ทสภ.คาดว่าจะมีผู้โดยสารระหว่างประเทศถึง 1,622,172 คน หรือราววันละ 162,000 คน

หากเปรียบเทียบกับช่วงสงกรานต์ของปีที่แล้ว เฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิ พบว่า จำนวนผู้โดยสารมีการขยายตัวในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.98 หรือ เป็นเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 1,097 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7​ จำนวนเที่ยวบินทั้งหมดนี้ มีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำ ในส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 81 เที่ยวบิน

ในส่วนของ ด่าน ตม.สนามบิน ได้ใช้แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง หรือ “วิหค 62” ซึ่งมีภารกิจ สำคัญ คลอบคลุมทั้งมิติด้านการสกัดกั้น อาชญากรรมและภัยคุกคาม ตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมของ สำนักงาน​ตำรวจ​แห่งชาติ​ (สตช.)​ ในช่วง 1-10 เมษายน 2562​ และมิติด้านการอำนวยความสะดวก ในฐานะประตูด่านแรกของประเทศ ในช่วง 11-18 เมษายน 2562​

ทั้งนี้ ตม.สนามบิน ได้ปฏิบัติตามแผน มาตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันหยุดราชการสำคัญของชาติ 2 วาระ คือ วันจักรี และ วันสงกรานต์ โดยภารกิจสำคัญ ได้แก่ การปล่อยแถวระดมกวาดล้าง การปฏิบัติการด้านการข่าว การร่วมตรวจตระเวนกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ และภารกิจการบริหารจัดการด้านการอำนวยความสะดวกรองรับคลื่นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในช่วงวันหยุดยาว โดย เจ้าหน้าที่ ตม.ทุกนาย งดขาด ลา มีการระดมพลนั่งเต็มกำลังในช่วงเที่ยวบินขึ้นลงพร้อมกันหนาแน่น ซึ่งอาจมีการสะสมของผู้โดยสารในคราวเดียวกัน โดยจะใช้เวลาระบายราว 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับหลักความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับ ทุกหน่วยงาน ทั้ง การท่าอากาศยานหรือ AOT และ กลุ่มสายการบิน เพื่อให้ช่วยเหลือดูแล แนะนำผู้โดยสาร การแจกบัตร immigration card และการสนับสนุนอาสาสมัคร ที่จุดกรอกเอกสาร คำร้อง VISA ON ARRIVAL และ จัดคิวช่องทางเข้ารับการตรวจหนังสือเดินทาง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.เชิงรณฯ ได้แจ้งว่า พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ฯ มีความห่วงใย และฝากเตือนพี่น้องประชาชน ที่จะเดินทางมาสนามบิน ต้องเผื่อเวลาในการเดินทาง 3 ชม. เนื่องจากต้องเผื่อเวลา สำหรับการจราจรเข้าออกสนามบินที่คับคั่ง การเผื่อเวลา check-in โหลดสัมภาระ ของสายการบิน การตรวจคัดกรองสัมภาระติดตัวของฝ่ายรักษาความปลอดภัยการท่าฯ ตามหลัก ICAO การตรวจหนังสือเดินทางของ ตม. รวมถึงการเตรียมความพร้อมหนังสือเดินทาง อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ การกรอกเอกสาร immigration card ของชาวต่างชาติ เพื่อให้ การตรวจของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ทั้งนี้ ในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร หรือ Airport Operation Center : AOPC เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้อง CIP 5 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 24.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-132-9950 โดยภายในศูนย์ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การบริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย