เมื่อวันที่ 11 เมษายน มีรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 239/2562 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 10เมษายน ความว่าเพื่อให้การปฏิบัติราชการของตร.เป็นไปด้วยความเรียบร้อนและมีประสิทธิภาพ จึงให้ พล.ต.ต.อนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร(ผบก.ภ.จว.สกลนคร) ปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชั้น 20 อาคาร 1 โดยขาดจากตำแหน่งเดิมและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย มีผลทันที

ส่วนสาเหตุของคำสั่งย้ายด่วนครั้งนี้ ไม่มีใครทราบ แม้กระทั่ง เพื่อนร่วมรุ่น นรต.38 ต่าง มึน งง และยืนยันว่าเป็นคนดีขยันทำงาน มีผลงานเป็นที่ยอมรับของข้าราชการตำรวจในพื้นที