ดร.รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ (ซ้ายสุด) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี ร่วมงาน “วันของ SME: Together We Share” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ทั้งนี้ ทีเอ็มบีได้นำเสนอสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกของ สสว. มากมาย อาทิ รีวอร์ดโปรแกรม “TMB BIZ WOW” จะได้รับคะแนนพิเศษ 1,000 WOW และสิทธิ์เข้าร่วมอบรม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจเอสเอ็มอี” เพื่อส่งเสริมให้เอสเอ็มอีของไทยสามารถเติบโต “ได้มากกว่า” โดยมี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ และนายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สสว. เป็นประธานในงาน