วันนี้​ วันศุก​ร์ที่​ 5 เมษายน 2562​ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย แจกจ่ายหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงราย โดยมอบผ่านคุณประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จำนวน 1,000 ชิ้น พร้อมออกแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง,อ.แม่จัน,อ.แม่ฟ้าหลวง และอ.แม่สาย จ.เชียงราย อีก 14 จุด รวมทั้งสิ้น 9,000 ชิ้น โดยมีคุณทวีชัย อาศิรพงษ์พิศิษฐ์ ประธานมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ร่วมมอบ

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่พี่น้องประชาชน​ 2​ชาวเชียงราย บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 600 ชิ้น และยังคงทำการแจกหน้ากากอนามัย N95 อย่างต่อเนื่องจนถึงเย็นวันนี้ วัน​ที่​ 5 เมษายน 2562 รวมจำนวนหน้ากากอนามัย N95 ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งทำการแจกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 25,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งขอส่งกำลังใจให้กับชาวจังหวัดเชียงราย รวมทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาที่ลงพื้นที่ดับไฟป่าทุกท่าน

#ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร📱
086-854-1418📲

สายด่วน☎ป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยชีวิต🚑รักษาชีวิต🏥💉💊สร้างชีวิต🎓👪