นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสร้างสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยสนับสนุนให้ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดเพิ่มมากขึ้น สอดรับกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้สถาบันการเงินทุกแห่งต้องเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็ก เป็นบัตรชิปการ์ดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปและลูกค้าธนาคารได้รับรู้และตื่นตัวในเรื่องของการเปลี่ยนบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็ก มาเป็นบัตรเดบิตแบบชิปการ์ด ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บัตรเดบิตมากขึ้นเนื่องจากบัตรแบบชิปการ์ดสามารถป้องกันการถูกโจรกรรมคัดลอกข้อมูลในบัตร (Skimming) และลดอัตราการปลอมแปลงบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงกระตุ้นให้ลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารออมสินใช้บัตรเดบิตในการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น

ธนาคารออมสิน

“ในการนี้ธนาคารจึงได้จัดกิจกรรม “บัตรเดบิตออมสิน แจกโชคทองข้ามปี แค่พกก็อุ่นใจ ยิ่งใช้ยิ่งรวย” เพื่อมอบรางวัลให้กับลูกค้าที่ใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครบัตรเดบิตใหม่ ผู้ติดต่อเปลี่ยนบัตรแบบแถบแม่เหล็กเป็นบัตรแบบชิปการ์ด รวมถึงผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ลูกค้าที่ถือบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็กของธนาคารสามารถนาบัตรมาเปลี่ยนเป็นบัตรแบบชิปการ์ด โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วย” รองผู้อานวยการธนาคารออมสินกล่าว

ธนาคารออมสิน

สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม และได้สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล สาหรับลูกค้าที่มาเปลี่ยนบัตรแถบแม่เหล็ก เป็นบัตรเดบิตชิปการ์ด, ชาระค่าธรรมเนียมรายปี, ชาระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเดบิต (ยอด 1,000บาทขึ้นไป) และผู้สนใจสมัครบัตรเดบิตใหม่ (ยกเว้นบัตรออมสินเดบิต เบสิค) ซึ่งจะมีการจับรางวัล 3 ครั้ง รวม 106 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,278,500 บาท มีรางวัลสูงสุดเป็นทองคาหนัก 10 บาท โดยจับรางวัลครั้งแรกในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 รางวัลทองคารูปพรรณ จานวน 35 รางวัล, ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 จับรางวัลทองคำรูปพรรณ จานวน 35 รางวัล และครั้งที่ 3 วันที่ 27 เมษายน 2563 จับรางวัลทองคำรูปพรรณ จำนวน 36 รางวัลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Line Official, Facebook : GSB Society หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร 1115