วันที่ 24 มีนาคม ที่หน่วยเลือกตั้ง 92 แขวงและเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากยูเอ็นได้เดินทางมาที่หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งคณะดังกล่าวเป็นผู้สังเกตการณ์สิทธิมนุษยชนในช่วงการเรื่องตั้งจากสหประชาชาติประจำประเทศไทย เพื่อมาติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเสรีภาพพื้นฐานและประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องระหว่างการเลือกตั้ง อาทิ การอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการได้ใช้สิทธิ์ สำหรับหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 2,668 คน

ทั้งนี้ในวันนี้คณะดังกล่าวจะกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาทิ จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ