แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แชร์โพสต์ “ข้ารองบาท พระศาสดา” ซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างญาติโยม กับ “ครูบาก้อง” แห่งวัดป่าหัวดอน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ระบุว่า

โยม “ครูบาครับเขาจะเลือกตั้งพอจะบอกได้เปล่าจะเลือกใครดี”

ครูบา “บอกได้”

โยม “เขาห้ามพระยุ่งเรื่องการเมืองนะครับ”

ครูบา “เปล่านิ…ที่จะตอบเพราะโยมถามจะโปรดโยมต่างหาก”

โยม “งั้นเลือกใครครับ”

ครูบา “ก็เลือกใครก็ได้ที่มันไม่ไปโกงบ้านโกงเมือง ไม่ทำลายสามสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดูแลปากท้องของประชาชน มากกว่าตนเอง ไม่ฉวยผลประโยชน์เข้าตัวและพวกพ้อง มีความกตัญญูรู้คุณคน มีความอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งต่อหน้าและลับหลัง ถ้าเลือกต่างจากนี้ก็ถือว่าพากันโง่เองแล้วอย่ามาบ่นที่หลัง เพราะกรรมกระทำไปแล้วต้องรับผลเองเข้าใจเปล่า”

โยม “โฮ้!!ครูบา ที่พูดมาหาอยากมากแทบจะไม่มี”

ครูบา “งั้นก็เอาคนที่เลวน้อยหน่อย…สรุปไม่มีใครไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก แต่เลือกส่วนที่เข้าดีแล้วกัน”

โยม”ครับผม”

#คนธรรมดาไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซน

จากนั้นแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Porntip Rojanasunan ระบุว่า ขออนุญาตนำคำของพระอาจารย์ที่เคารพ ครูบาก้องแห่งวัดป่าหัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี ที่แนะนำการตัดสินใจเลือกในวันที่ 24 นี้

ครูบาแนะ “ให้เลือกใครก็ได้ที่มันไม่ไปโกงบ้านโกงเมือง ไม่ทำลายสามสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดูแลปากท้องของประชาชน มากกว่าตนเอง ไม่ฉวยผลประโยชน์เข้าตัวและพวกพ้อง มีความกตัญญูรู้คุณคน มีความอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ถ้าเลือกต่างจากนี้ก็ถือว่าพากันโง่เองแล้วอย่ามาบ่นที่หลัง เพราะกรรมกระทำไปแล้วต้องรับผลเอง แต่ก็หายากมากแทบจะไม่มี งั้นก็เอาคนที่เลวน้อยหน่อย…

สรุปไม่มีใครไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก แต่เลือกส่วนที่เข้าดีแล้วกัน”

อ่านแล้วตรงใจ ครบถ้วนเลือกเพราะความดีที่ต้องคัดสรร ไม่เลือกเพราะเกลียด

ขออนุญาตนำคำของพระอาจารย์ที่เคารพ ครูบาก้องแห่งวัดป่าหัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี ที่แนะนำการตัดสินใจเลือกในวันที่24นี้…

โพสต์โดย Porntip Rojanasunan เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019