นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนุบสนุน จำนวน 1,000,000 บาท แก่กองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ (ที่ 2 จากขวา) ดร.นพัต จันทรวิสูตร (ขวา) และดร.พิริยะ วงศ์คงคาเทพ (ซ้าย) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ยาแอนติบอดี้ต้านมะเร็ง และวัคซีนโรคมะเร็งแบบจำเพาะบุคคล โดยธนาคารให้การสนับสนุนโครงการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2