นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อถกเถียงในสังคมไทยเป็นอย่างมาก หลังจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภายหลังการเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 นั้น นอกจากพล.อ.ประยุทธ์ จะมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี

ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 264 ให้การยกเว้นไว้แต่สำหรับตำแหน่ง หน.คสช. ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย จะถือว่า เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เพราะถือว่าเป็น “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 160(6) ประกอบมาตรา 98(15) บัญญัติห้ามไว้หรือไม่

ปัญหาดังกล่าวมีพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้นำคำร้องไปร้องเรียนต่อ กกต. ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหาข้อยุติแล้ว แต่กลไกของ กกต. อาจจะยังไม่ทันใจหรือมีข้อเคลือบแคลงสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. จนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโซเชียลมีเดียในขณะนี้ เนื่องจาก กกต.ได้มีคำสั่งรับรองการเสนอชื่อของพรรคพลังประชารัฐแล้ว

กรณีดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเห็นว่า ยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถทำให้ความจริงปรากฏและเป็นข้อยุติของปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ พล.อ.ประยุทธ์ได้โดยเร็ว คือ การร้องเรียนให้ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ใช้อำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 230 ประกอบมาตรา 231(2) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 2560 มาตรา 22 ประกอบมาตรา 23(2) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองต่อไป

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้นำความเสนอต่อศาลปกครองเพื่อวินิจฉัยโดยเร็วว่าคําสั่ง หรือการกระทําของ กกต. ที่ให้การรับรองพล.อ.ประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐฒนตรีแล้วนั้น เป็นการกระทำโดยชอบและคุณสมบัติพล.อ.ประยุทธ์ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 160(6) ประกอบมาตรา 98(15) หรือไม่