นพ.เหวง โตจิราการ ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อลำดับที่ 56 พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) โพสต์เฟซบุ๊ก มีเนื้อหาระบุว่า เพลงวันใหม่ เพลงที่ 8 ของพล.อ.ประยุทธ์

วันใหม่ของใคร?

วรรคแรกของเพลง

เขียนไว้เสียหรูเลิศว่า

เฝ้าใฝ่ฝัน วันใหม่มาถึง

ให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทย

สู่เส้นทาง ประชาธิปไตย

เพื่อพี่น้องคนไทยทุกคน

ความจริงเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า?

คนไทยทุกคนล้วนต้องการประชาธิปไตย

ที่อำนาจสูงสุดทางการเมืองนั้น

เป็นของคนไทยทุกคน

ไม่ใช่ประชาธิปไตยจอมปลอม

ที่อยู่ภายใต้การควบคุมบงการของคสช.

ปัจจุบันแม้ภายหลังการเลือกตั้ง

ก็ยังจะมีโซ่ตรวนคสช.

พันธนาการคนไทยทุกคน โดย

สว.ลากตั้ง250เป็นคนของคสช.

ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกำหนดโดยคสช.

และบงการบังคับโดยคนที่ตั้งโดยคสช.

ปฏิรูปประเทศ11ด้านเขียนโดยคสช.

กำกับชี้นิ้วโดยคณะกรรมการของคสช.

คำสั่งประกาศต่างๆของคสช.ร่วม500ฉบับที่คล้องคอ

คนไทยอยู่พร้อมที่จะกระตุกเป็นบ่วงรัดคอได้ตลอดเวลา

ล่าสุดพรบ.ไซเบอร์ก็ลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางไซเบอร์ของคนไทยอย่างชัดเจน

ดังนั้นวรรคแรกของเพลงในความจริงก็จะเป็นดังนี้

“เฝ้าใฝ่ฝัน วันใหม่มาถึง

ให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทย

สู่เส้นทาง ประชาธิปไตยกำมะลอ

ที่เผด็จการครอบงำบงการ”

ไม่ใช่ ….ประชาธิปไตย

เพื่อพี่น้องคนไทยทุกคน