เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2562 ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)มีรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.นัด รอง ผบ.,จตช.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี 2561 ระดับ สว.ถึงระดับ รอง ผบก. ในวันเสาร์ที่ 16 ก.พ.2562 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี 2561 ระดับ สว.ถึงระดับ รอง ผบก. นั้น ทาง ก.ตร.ได้ขอขยายเวลาการแต่งตั้งฯใว้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562 ซึ่งมีรายงานว่าในการนัดกลั่นกรองฯครั้งนี้นั้น จะมีการพิจารณาถึงข้อกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งฯรวมถึงพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์การแต่งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2561 ระดับ สว.ถึงระดับ รองผบก. ทั้งใน ระดับ บก.สังกัดหน่วยขึ้นตรง และหน่วยที่สังกัด บช.รวมถึงการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด บก.ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 บช.ก.รวมถึงการพิจารณาการกลั่นกรองแต่งข้าราชการตำรวจฯในสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตามโครงสร้างใหม่ที่ ก.ต.ช.ได้มีมติเห็นชอบเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยคาดว่าหากไม่มีเหตุ สดุดอะไร ผบ.ตร.จะลงนามแต่งตั้งก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และคำสั่งจะมีผล วันที่ 15 มีนาคมนี้

ซึ่งในขณะที่ได้มีการตั้งข้อสังเกตจากบรรดาข้าราชการตำรวจระดับสูง ของ ตร.ว่าการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2561 ระดับ สว.ถึง รอง ผบก.ครั้งนี้นั้นสามารถทำได้ เหมาะสมหรือไม่ ด้วยสาเหตุจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปเป็นชุดต่างๆเพื่อสนับสุนภาระกิจ กกต.เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร กุมภาพันธ์ นี้ จึงไม่เหมาะที่จะแต่งในช่วงเวลานี้ โดยต่างวิพากษ์ว่าในที่สุด ผบ.ตร.อาจจะขอมติ ก.ตร.ขอขยายเวลาออกไปอีกหรือไม่