ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โพสต์ Instagram @nichax ว่า

“ดิฉันเสียใจที่ความตั้งใจอย่างจริงใจที่จะมาช่วยทำงานให้ประเทศและพวกเราคนไทยก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่น่าจะเกิดในยุคสมัยนี้ #howcomeitsthewayitis” (มันกลายเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไร)

นอกจากนี้มีผู้ใช้อินสตาแกรมแสดงความเห็นว่า เห็นด้วยคะงานด้านอื่นอีกมากมายที่สามารถช่วยประชาชนได้ ในฐานะพระบรมวงศานุวงศ์

ทูลกระหม่อมทรงตอบกลับว่า ไม่ต้องการอยู่ในฐานะนั้น เพราะลาออกตั้งนานแล้ว

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี