นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) แสดงความเห็นกรณี นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมจุดเทียน-พับนกกระดาษ ต้านรัฐประหาร หลังจากมีข่าวแพร่สะพัดในสื่อสังคมออนไลน์ ว่าจะมีการปฏิวัติในประเทศไทยอีกครั้ง ว่า ขอแสดงความชื่นชมในความห่วงใยที่มีต่อสังคมและประเทศชาติของนักศึกษา ที่สำคัญเป็นการแสดงออกที่ยึดหลักการสันติวิธี

“ขอสนับสนุนให้สังคมใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา และผลักดันประเทศไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อศักดิ์ศรีของประเทศในประชาคมโลก และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงอนาคตที่ดีขึ้นของเยาวชนไทย ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงผันผวนของโลก” โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าว

นางลดาวัลลิ์ กล่าวอีกว่า การรัฐประหารไม่ใช่การแก้ไขปัญหา สังคมโลกไม่ยอมรับ ส่งผลให้ประเทศไทยเสียเปรียบในหลายด้านในการแข่งขันด้านต่างๆ ในเวทีโลก ดังนั้น การสร้างประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปสู่การรัฐประหารนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน และเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ขณะนี้ผู้คนในสังคมไทยมีความรู้สึกที่ไม่ดีและไม่ต้องการรัฐประหารอีกต่อไปแล้ว