พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ออกแถลงการณ์หลังเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคพลังประชารัฐ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่พรรคพลังประชารฐัได้เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นบุคคลที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งทั่วไป พรรคพลังประชารัฐขอเรียนยืนยันว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความเหมาะสมที่สุดในการที่จะเป็นผู้นำรัฐบาล ในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ซึ่งต้องการความสงบสุข มีความสามัคคี ไม่มีความขัดแย้งในสังคม เพื่อการแก้ไข้ปัญหาให้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนต่อไป

ในโอกาสนี้ พรรคพลังประชารัฐขอขอบพระคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้กรุณาตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ในการตอบรับให้พรรคพลังประชารัฐได้เสนอชื่อท่านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้ พรรคพลังประชารัฐเชื่อมั่นว่า สมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนมีความยินดีที่เห็นท่านจะได้ร่วมนำพาประเทศของเราก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ตามแนวทางในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข