ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(ก.ต.ช.)โดยใช้เวลาในการประชุมประมาณ 15 นาที

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ครั้งนี้เป็นการประชุม ก.ต.ช.ครั้งที่ 1/2562 กรณีสืบเนื่องจากมติการประชุม ก.ตร. เมื่อครั้งวันที่ 31 ม.ค. ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เสนอ ก.ตร.ในการพิจารณาปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานของ บช.สตม.โดยมีการปรับเพิ่มหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยเทคโนโลยี และหน่วยฝึกอบรมของ บช.สตม. ซึ่งตามกฎหมายระบุว่าในกรณีที่มีการกำหนดตำแหน่ง ผบก.ขึ้นไป ต้องให้ ก.ต.ช.มีความเห็นชอบ ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้มีความเห็นชอบกำหนดตำแหน่ง ผบก. จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยตำแหน่งแรกเป็นการตัดโอนตำแหน่งรองผบก.ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง เป็น ผบก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง รับผิดชอบงานเชื่อมโยงเทคโนโลยีต่างๆทั้งหมด และตัดโอนจากตำแหน่ง ผบก.ประจำตรวจคนเข้าเมือง ให้มาทำหน้าที่ ผบก.ศูนย์ฝึกอบรม บช.สตม. ส่วนในตำแหน่ง รอง ผบก.ถึงสว.ของหน่วยงานใหม่ จะดำเนินการในวาระการแต่งตั้งประจำปี 2561 ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้า น่าจะมีการประชุมเรื่องการแต่งตั้งประจำปี 2561 ระดับรอง ผบก.ถึงสว. ในส่วนตำแหน่ง ผบก.เป็นการตัดโอนตำแหน่ง ให้เป็นตำแหน่งรักษาการไปก่อนจะถึงวาระการแต่งตั้งไม่มีปัญหาอะไร

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุรรณ

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย