น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ คณะทำงานนโยบายด้านเศรษฐกิจ พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) กล่าวว่า หลังจากลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มสตรีทอผ้าไหม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท พบการพัฒนาการทอผ้าซิ่นลาวทอมือลายดอกมะขามยกช่อ จดลิขสิทธิ์เป็นเอกลักษณ์ของ จ.ชัยนาท ผ่านการส่งเสริมนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ช่วยสนับสนุนแหล่งเงินทุนหมุนเวียน แต่ยุค คสช.5 ปีที่ผ่านมา กลับรวบอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ลดทอนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายสตรี ไม่ได้ปล่อยให้ชาวบ้านบริหารจัดการกันเองเหมือนกองทุนหมู่บ้าน ลดทอนความสำคัญของกองทุน และตัดแต่งพันธุกรรมกองทุน เน้นปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กลุ่มสตรีเพื่อสร้างรายได้เพียงอย่างเดียว

น.ส.ชยิกากล่าวอีกว่า พรรคมีแนวคิดจะฟื้นกองทุนสตรีฯ ให้กลับมาเป็นกองทุนพัฒนาสตรี โดยสตรี เพื่อสตรี อีกครั้ง ต่อยอดให้สามารถพัฒนาภาวะผู้นำ และแก้ไขปัญหาสตรีด้วยทักษะของศตวรรษที่ 21 และทักษะยุคดิจิทัล พร้อมด้วยการยกระดับกองทุนให้มีกฎหมายรองรับ และประชาชนสามารถมีส่วนรวมได้อย่างกว้างขวางอีกครั้ง เพราะการพัฒนาศักยภาพสตรีที่เป็นประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศให้มีศักยภาพจะส่งผลให้ประเทศมีรายได้มากขึ้นตามไปด้วย