นายสุทิน วรรณบวร อดีตผู้สื่อข่าวอาวุโสสังกัดสำนักข่าวเอพี เจ้าของฉายา “นักข่าวสายโจร” ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว “Sutin Wannabovorn” ระบุว่า นายชวน ได้ทำอะไรให้ประเทศไทย

อย่าถามโง่ๆว่านายชวนได้ทำอะไรให้คนใต้บ้างเพราะนายชวนเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย นโยบายหรืองานต่างๆที่ผ่านมาอันไหนที่สำเร็จลุล่วงไปท่านรับใช้คนไทยทั้งประเทศเพื่อสนองคุณแผ่นดินและประชาชนชาวไทยที่ให้โอกาศท่านได้ทำงานในหน้าที่ต่างๆโดยไม่ต้องใช้เงินชั่วที่โกงชาติปล้นแผ่นดินมาไปซื้อเสียง

ถ้าถามว่าชวนได้ทำให้ประเทศไทย สิ่งแรกที่ตอบได้คือท่านเป็นนักการที่ทำให้คนทั่วโลกเรียกว่า mr.clean คือทั่วโลกได้รู้ว่าประเทศยังมีนักการเมืองสัตย์ซื่อมือสะอาด รักชาตศาสนาเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

ผลงานที่ประจักษ์ในยุคที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคือนมโรงเรียน เงินกู้เพื่อการศึกษา คนชรารักษาฟรี สิทธิในที่ดินทำกิน หรือ สปก นโยบายเหล่านี้ยั่งยืนมาจนบัดนี้ ส่วนเงินสนับสนุนคนชราคนละ ๖๐๐ ๗๐๐ ๙๐๐ บาทนั้นเริ่มในรัฐบาลนายอภิสิทธ เวชชาชีวะภายใต้คำแนะนำของนายชวน หลีกภัยในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรค

ทางด้านวัตถุถนนหนทาง ถนนสี่เลนในภาคเกิดขึ้นได้ในสมัยนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย โรงเรียน โรงพยาบาล สนามบิน สถานีอนามัยได้รับการปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลาที่นายชวนเป็น ส.ส. สิบห้าสมัย ที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่นำรายได้เข้าประเทศปีละนับล้านล้านบาทล้วนได้รับการสนันสนุนจากนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ที่นายชวนเป็นประธานที่ปรึกษา

ภาคใต้อาจไม่พัฒนาหวือหวา เช่นมีหอคอยผู้นำที่ถนนหนทางที่พัฒนาเหนืิอกว่าจังหวัดอื่นๆไม่มีสนามกีฬาติดอันโลก อันนี้เป็นเพราะนายชวนทำไม่ได้ที่จะเอาที่ดินรถไฟมาทำสนามกีฬาส่วนบุคคล หรือเอางบประมาณองค์กรบริหารส่วนจังหวัดมาใช้สนับสนุนทีมกีฬาส่วนตัว นายชวนไม่เคยเลือกว่าจังหวัดที่เลือก ปชป จะสนับสนุนงบประมาณพัฒนาให้ก่อน

สาเหตุสำคัญพื้นที่ภาคใต้ไม่ได้รับการพัฒดีเท่าที่ควรอาจจะเป็นเพราะตลอดเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา พรรคที่พูดว่าจังหวััดไหนเลือกเราจะพัฒนาก่อน ไม่ยอมให้ภาคใต้ไดัพัฒนาเพราะพรรคนั้นไม่เคยได้รับเลือกในภาคใต้ แม้แต่ถนนสี่เลนที่สร้างสมัยนายชวน เมื่อชำรุทรุดโทรมรัฐบาลที่ว่าไม่เคยชนะเลือกตั้งในภาคใต้ก็ไม่ยอมอนุมัตเงินงบประมาณให้ปรับปรุงซ่อมแซม จนกระทั่ง คสช ยึดอำนาจนายชวนทำหนังสือถึงกรมทางหลวงแผ่นดิน ถนนสี่เลนในภาคใต้ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจนถึงวันนี้ยังแล้วเสร็จตลอดสาย

ที่สำคัญนายชวนเป็นคนดีจึงมีความขลังอยู่ในวาจาเมื่อพูดว่า “ถ้าถือว่าประเทศชาติเป็นบริษัทส่วนตัวระวังจะไม่มีแผ่นดินอยู่” และวันนี้มีนักธุรกิจการเมืองทุนสามานย์ไม่มีแผ่นดินอยู่หลายรายแล้ว”

“นี้คือตอบว่านายชวนได้ทำอะไรให้กับประเทศไทยรวมถึงภาคใต้”

นายสุทิน วรรณบวร