ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหารบริษัท​ สหมงคลประกันภัย จำกัด​ (มหาชน) ได้เข้าพบปะกับพนักงานบริษัทฯ​ พร้อมกับมอบนโยบายการบริการที่ดีกับลูกค้า โดยมี นายสมศักดิ์ รัตนเดชาพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหารฯ พร้อมด้วย ร.อ.ดร.รชฏ พิสิษฐบรรณกร กรรมการผู้จัดการฯ และ คุณมรกต ณ เชียงใหม่ รองกรรมการผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทสหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ