ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ​ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ,คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบฯ,คุณธนา เสนาวัฒนกุล กรรมการฯ,คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ,คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิกฯ,คุณวิชิต ชินวงศ์ วรกุล กรรมการฯ,คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการฯ,คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศากรรมการฯ,คุณธฤต โอภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับมาดามพานเผิง ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ​ประเทศไทย​ พร้อมคณะ เดินทางมาเข้าเยี่ยมคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 120,000 บาท​ (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบทุนในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ

Cr.#ทีมงานสื่อสารองค์กร📱
086-854-1418📲สายด่วน☎ป่อเต็กตึ๊ง1418#ช่วยชีวิต🚑รักษาชีวิต🏥💉💊สร้างชีวิต🎓👪