สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

จากการรายงานพบว่า นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีทรัพย์สินสูงสุด ในบรรดารัฐมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยมีทรัพย์สินรวม 239,336,966.96 บาท หนี้สิน 475,757.53 บาท โดยทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 238,861,209.43 บาท ในระหว่างที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 238,253,984.34 บาท

สำหรับรัฐมนตรีเดิมที่โยกย้ายกระทรวง

1. พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินรวม 34,821,156.45 บาท ไม่มีหนี้สิน ขณะที่ช่วงพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 34,821,156.45 บาท

2. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินรวม 27,625,515.09 บาท มีหนี้สิน 1,495,693.59 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 26,129821.50 บาท ขณะพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีทรัพย์สินรวม 27,625,515.090 บาท

3. พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทรัพย์สินรวม 48,804,646.70 บาท ไม่มีหนี้สิน ขณะพ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีทรัพย์สิน 48,913,486.65 บาท

4. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อีกตําแหน่งหนึ่ง มีทรัพย์สินรวม 33,024,637.64 บาท มีหนี้สิน 2,175,609.50 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 30,849,028.14 บาท

5. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีทรัพย์สินรวม 87,545,680 บาท ไม่มีหนี้สิน ขณะที่ช่วงพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทรัพย์สิน 87,339,445 บาท

6. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพย์สินรวม 101,136,749.37 บาท มีหนี้สิน 10,300,000 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 90,836,749.37 บาท ขณะที่ช่วงผลจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 101,129,102.92 บาท

สำหรับรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

1. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ มีทรัพย์สิน 84,566,662 บาท ไม่มีหนี้สิน มีทรัพย์สินอื่น เช่น ทองคำแท่ง 55 บาท, นาฬิกา 3 เรือน 30,000 บาท, อาวุธปืน สร้อยคอทองคำพร้อมพระเครื่อง

2. นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีทรัพย์สิน 72,480,544 บาท ไม่มีหนี้สิน มีเงินฝาก-เงินลงทุนเกือบ 51 ล้านบาท มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 17 ล้านบาท

3. นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 67,144,730 บาท มีหนี้สิน 210,000 บาท มีทรัพย์สินอื่นมูลค่า 125,0000 บาท เป็นจี้มรกตล้อมเพชร แหวนเพชร พร้อมสร้อยข้อมือเพชร

4. นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีทรัพย์สิน 60,073,687 บาท มีหนี้สิน 59,239 บาท มีทรัพย์อื่นมูลค่า 603,000 บาท เป็นแหวนเพชร ต่างหูเพชร และเครื่องประดับอื่น ๆ

5. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 29,320,171 บาท มีหนี้สิน 6,316,092 บาท มีทรัพย์สินอื่นเป็นเปียโน 1 หลัง มูลค่า 535,500 บาท

6. นายกฎษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 17,541,927 บาท มีหนี้สิน 2,273,858 บาท มีทรัพย์สินอื่นรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ประกอบด้วย แหวน นาฬิกา สร้อยคอ พระเครื่อง อาวุธปืน ทองรูปพรรณ และเครื่องประดับ

7. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ มีทรัพย์สิน 28,489,813 บาท ไม่มีหนี้สิน มีทรัพย์สินอื่นเป็นนาฬิกา 1 เรือนมูลค่า 130,000 บาท (Omega Seamaster Aqua Terra)

8. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีทรัพย์สิน 16,028,670 บาท ไม่มีหนี้สิน

9. พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 30,234,355 บาท โดยมีทรัพย์สิน 31,868,090 บาท มีหนี้สิน 1,633,736 บาท

10. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์สิน 179,116,947 บาท ไม่มีหนี้สิน