พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวถึงแนวคิดระบอบประชาธิปไตยไทยนิยมของนายกรัฐมนตรี ว่า ทหารถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทำงานของรัฐบาล หากรัฐบาลมีแนวคิดหรือนโยบายใดๆออกมา กองทัพก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน ส่วนการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนนั้น กองทัพก็ยังคงเดินหน้าชี้แจงประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการสร้างความปรองดองการบริหารจัดการของรัฐบาลเพื่อให้การเลือกตั้งที่ออกมามีความสมบูรณ์
พลเอก ธารไชยยันต์ ยังกล่าวถึงกรณีความเชื่อมั่นต่อ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หลังถูกโจมตีเรื่องที่มานาฬิกาหรู ที่อาจบั่นทอนและสั่นคลอนกองทัพได้ ว่า “เราเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชาอยู่แล้ว ก็น่าจะผ่านไปได้”