ที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากรมุกดาหาร ได้แถลงผลการจับกุม ตรวจยึดสินค้าต้องห้ามนำเข้า และสินค้าที่ไม่ได้สำแดงในใบขนส่งสินค้าขาเข้า ตามนโยบายของ อธิบดีกรมศุลกากร (นายกุลิศ สมบัติศิริ ) ซึ่งมีนโยบายด้านการควบคุมทางศุลกากร และให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงต้องห้ามนำเข้าทุกประเภท หลังจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ประกอบด้วยบุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า รวมจำนวน 12,230 ชิ้น และยาเม็ดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย (BB-MAXX) รวมจำนวน 34,800 เม็ด ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้สำแดงในใบขนส่งสินค้าขาเข้า ซึ่งสินค้าทั้งสองประเภทเป็นสินค้าต้องห้ามและเป็นสินค้าควบคุมในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมูลค่าของสินค้าที่ตรวจยึดได้ตามราคากลางและภาษีอากรเป็นเงิน มูลค่ากว่า 9,118,214 บาท และถ้าหากสามารถนำไปขายในท้องตลาดคาดว่าน่าจะมีมูลค่าสูงถึง 17 ล้านบาท

Customs

Customs

Customs