ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ(รองผบ.ตร.) สั่งการด่วนที่สุดทางวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 0007.35/167 ลงวันที่ 15 มกราคม ถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และ7 และผู้บังคับการกองสารนิเทศ ใจความอ้างถึงเอกสารของกรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5ไมครอน และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559

วิทยุสั่งการฯ ระบุว่า จากรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองฯของกรมควบคุมมลพิษ ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล พบว่า พื้นที่ริมถนนตรวจวัดได้ระหว่าง 53-90 ไมโครกรัม (มคก.)ต่อลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มกระทบต่อสุขภาพ โดยเกินมาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม. จำนวน 22 พื้นที่ สาเหตุจากสภาพอากาศและการจราจร พื้นที่ริมถนนตรวจวัดได้ระหว่าง 46-82 มคก. /ลบม. คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มกระทบต่อสุขภาพ โดยเกินมาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม. จำนวน 22 พื้นที่ สาเหตุจากสภาพอากาศ ทั้งนี้พื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ เขตต่างๆในพื้นที่ กทม.และพื้นที่ปริมณฑล ได้แก่ จ.สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม

“เพื่อให้การดำเนินการป้องกันมลพิษฝุ่นละอองเป็นไปด้วยดี ตรงตามวัตถุประสงค์ และบทบาทหน้าที่ตามแผนบรรเทาและป้องกันสาธาณภัยฯจึงสั่งการให้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยกองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจนครบาล 1- 9 ตำรวจภูธรภาค 1 ภาค 7 เพิ่มมาตรการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับรถยนต์ควันดำในท้องถนน ให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บก.ปทส.) เพิ่มมาตรการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการโรงงานที่มีลักษณะปล่อยมลพิษทางอากาศ ให้กองสารนิเทศดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแนวทางในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง โดยให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตั้งแต่เวลา 12.00น.วันที่ 15 มกราคมเป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง”พล.ต.อ.ศรีวราห์ สั่งการ.

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล