ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ คดีหมายเลขดําที่ อม. อธ. ๒/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดงที่ อม. อธ. ๒/๒๕๖๑ ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โจทก์ ฟ้อง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ , พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ , พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ , พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว จำเลย จากกรณีการสลายการชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) เมื่อปี 2551 อ่านเพิ่มเติม