พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน​ (ผบช.ต​ชด.)​ ร่วมกับคณะนักศึกษามหานคร รุ่นที่ 4 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และสร้างบ้านให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้หน่วยงานราชการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยพลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ต​ชด.)​ ได้สั่งการให้ตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งปัจจุบันพายุโซนร้อน “ปาบึก” ได้ผ่านไปแล้ว แต่ยังคงมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “ปาบึก” ต้องการความช่วยเหลือจำนวนมาก ซึ่งตำรวจตระเวนชายแดนได้เข้าให้การช่วยเหลือฟื้นฟู บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

การเข้าให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้กำหนดพื้นที่ในการดำเนินการ โดยพิจารณาพื้นที่​ ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าให้การช่วยเหลือ ซึ่งคณะนักศึกษามหานคร รุ่นที่ 4 ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน จัดหาอุปกรณ์สร้างบ้านให้กับ นายอุดร ชูทอง บ้านเลขที่ 397/1 ม.5 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีฐานะยากจน โดยใช้ช่างจากตำรวจตระเวนชายแดนดำเนินการ นอกจากนี้ ได้นำสิ่งของจำเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย

พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง

พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง

พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง

พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง

พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง

พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง