นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธการฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ พ.ต.อ.ธงชัย อยู่เกษ ผกก.1บก.ป. และเจ้าหน้าที่ตำรวจกก.1บก.ป. เข้าตรวจสอบ บริษัท เบสซี่แอรอน จำกัด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 11/79 หมู่ที่ 20 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งผลิตยาที่ไม่มีเลขทะเบียน โดยสามารถตรวจยึดยาแคปซูลเขียว – เหลือง ที่ไม่มีทะเบียนและลักลอบจำหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นนำไปใช้เป็นส่วนประกอบยาเสพติดชื่อว่า 4 x 100 กว่า 300,000 เม็ด แคปซูลเปล่าจำนวนกว่า 1 ล้านเม็ด อุปกรณ์การผลิต รวมทั้งอายัดเครื่องจักร รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท

การตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ได้สืบสวนพบข้อมูลมีการลักลอบขายยาทรามาดอล แคปซูลเขียวเหลือง ให้กับเยาวชนนำไปใช้ในทางที่ผิด และเป็นยาที่ฉลากระบุชื่อว่า PACMADOL ซึ่งทะเบียนตำรับยาได้ยกเลิกไปตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2555 ต่อมาทราบว่าแหล่งผลิตยาดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่จ.ปทุมธานี จึงได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่กองปราบปรามให้ช่วยตรวจสอบจนกระทั้งพบว่าโรงงานผลิตตั้งอยู่ใน ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จึงได้วางแผนเข้าตรวจค้นและสามารถตรวจยึดของกลางได้ดังกล่าว

นพ.วันชัย กล่าวว่า ทางอย. ขอปรามโรงงานผลิตยาและร้านขายยาทุกแห่ง อย่าได้ผลิตหรือจำหน่ายยา ให้แก่เยาวชนที่คาดว่าจะน่าไปใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะ ยาทรามาดอล นั้น อย. มีมาตรการเข้มงวด โดยให้จำหน่ายยาเฉพาะกับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นทาง การแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 เม็ด/แคปซูล ต่อรายต่อครั้ง และให้เภสัชกรประจำร้านเท่านั้นเป็นผู้ส่งมอบยาให้แก่ผู้มารับบริการ ที่สำคัญห้ามจำหน่ายยาให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี ในทุกกรณี รวมทั้งให้ผู้รับอนุญาตและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร่วมกันจัดทำบัญชีชื่อยาและบัญชีการขายยาให้เป็นจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน หากพบร้านขายยาใดฝ่าฝืน นอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว ยังจะถูกเสนอคณะกรรมการยาให้ความเห็นชอบในการพักใช้ใบอนุญาตขายยาต่อไป และขอให้ผู้บริโภคมั่นใจการดำเนินงานของ อย. และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะร่วมมือกันทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง

ด้าน ภก.สมชาย กล่าวว่า ขอให้ผู้ปกครองและประชาชนผู้บริโภค ช่วยกันเป็นหู เป็นตา หากพบร้านขายยาใด ๆ ขายยาทรามาดอลให้แก่เยาวชน หรือขายยาดังกล่าวโดยไม่มีเภสัชกรประจำร้าน ขอให้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556 , อีเมล์ : 1556@fda.moph.go.th , จดหมายไปที่ ตู้ ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือ ร้องเรียนผ่านทาง Oryor Smart Application และสามารถเดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเองที่ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) อย. ได้ ทุกวันในเวลาราชการ เพื่อ อย. จะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยาจะรวบรวมหลักฐานที่ตรวจยึดได้ก่อนจะเข้าแจ้งความเอาผิดกับผู้ครอบครองสถานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในข้อหา กระทำการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ฯลฯ ในข้อหา ผลิตยาปลอม ฝ่าฝืน ม.72 (1) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท , ผลิตยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ฝ่าฝืน ม.72 (4) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ , ผลิตยานอกสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ฝ่าฝืน ม.19 (1) ต้องระวางโทษปรับ 2,000 – 5,000 บาท

FDA

FDA