ที่ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) เป็นประธานการประชุมก.ตร. ครั้งที่ 1/2561 โดยมีพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) รองผบ.ตร.และจเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการก.พ.ร่วมประชุม ใช้เวลาประชุมเพียง 10 นาทีเท่านั้น

พล.ต.อ.จักรทิพย์ เปิดเผยหลังการประชุมว่า วันนี้ได้เสนอ ก.ตร.แก้ไขกฎก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เพื่อรองรับการแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษตร. และผู้ทรงคุณวุฒิตร. โดยให้มีการแต่งตั้ง ปีละ 2 วาระ จากเดิมมีเพียงปีละ 1 วาระ โดยกำหนดวาระเดือนเมษายนด้วยอีกวาระหนึ่ง ใช้สำหรับการแต่งตั้งกลุ่มที่ปรึกษาพิเศษ ตร.ฯ นอกจากนี้ ยังขยายเวลาในการแต่งตั้งระดับรองผู้บังคับการถึงสารวัตร วาระประจำปี 2560 และระดับรองสารวัตรถึงผู้บังคับหมู่วาระ 2560 ออกไปอีก 1เดือน ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้ ก.ตร. ครั้งนี้ไม่มีการแต่งตั้งหรือปรับหลักเกณฑ์ กฎฯการแต่งตั้งในประเด็นอื่นๆ

ขณะที่ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวว่า ก.ตร.ในวันนี้ ได้พิจารณาร่างกฎก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 ซึ่งรวมกฎก.ตร.ในปี 2559และฉบับเพิ่มเติม ทั้งนี้กำหนด การคัดเลือกแต่งตั้งเป็น 2 วาระ คือวาระประจำปี ที่กำหนดให้การแต่งตั้งระดับนายพล รองผบ.ตร. – ผบก. ต้องแล้วเสร็จภายใน วันที่ 31สิงหาคม ระดับนายพัน รองผบก.-สว. ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ส่วนระดับ รองสว.-ผบ.หมู่ ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม และเพิ่มการแต่งตั้งอีกวาระในเดือนเมษายน เพื่อแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษ ตร.ฯ รวมทั้งผบก.ขึ้นไปที่ว่างอยู่ทดแทน ภายในวันที่ 30 เมษายน

ขณะที่มีรายงานว่า ก.ตร. ได้พิจารณาร่างกฎก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ฉบับใหม่ที่รวมฉบับเก่าปี 2559 ไว้ด้วยกัน ยังได้พิจารณาการกำหนดสัดส่วนอาวุโส 33 เปอร์เซ็นต์ในการแต่งตั้ง โดยให้แยกพิจารณา ตำแหน่งเฉพาะทางด้วย นอกจากนี้ ก.ตร.พิจารณาตั้งอนุก.ตร. โดยให้พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผบ.ตร. เป็นประธานอนุก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผบ.ตร.เป็นประธานอนุก.ตร.วินัย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผบ.ตร.เป็นประธานอนุก.ตร.อุทธรณ์ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองผบ.ตร.เป็นประธานอนุก.ตร.ร้องทุกข์ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร.เป็นประธานอนุก.ตร.กฎหมายและระเบียบ