พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ในที่ประชุม กกต.วันนี้ จะมีการพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศจำนวน 200 คนที่กกต.ต้องส่งให้คสช.จะมีการพิจารณา เรื่องร้องคัดค้าน ซึ่งมีกว่า 10 เรื่อง ในช่วงปีใหม่ มีเรื่องร้องคัดค้านเพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง

ส่วนจะสามารถส่งให้คสช.ในวันนี้ ได้เลยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับที่ประชุม กกต. ในขั้นตอนนี้ยังเป็นอำนาจของ กกต.ในการที่จะพิจารณาว่าจะตัดสิทธิผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีพฤติกรรมทุจริตได้ และในกรณีถ้าศาลชี้ว่ามีความผิดก็จะส่งรายชื่อพร้อมแนบคำสั่งศาล ซึ่ง คสช.จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง ส.ว.หลังการเลือกตั้ง 3 วัน