นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) บางส่วนได้เสนอให้ลดกลุ่มอาชีพสมาชิกวุฒิสภาจาก 20 กลุ่ม เหลือเพียง 5-10 กลุ่ม โดยเห็นว่าหากมีจำนวนกลุ่มที่น้อย จะเกิดการบล็อคโหวตง่ายขึ้น ซึ่งเหตุผลที่ กรธ. กำหนดให้มีการแบ่งกลุ่มอาชีพ 20 กลุ่ม เพื่อให้มีที่มาหลากหลาย และเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้ทุกคนจากหลากหลายอาชีพที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครได้ ทั้งนี้ กรธ. พร้อมรับฟังข้อเสนอของ สนช. แต่ต้องเปิดช่องให้ทุกกลุ่มอาชีพมาสมัครเป็น ส.ว. ได้ สำหรับข้อเสนอที่เปลี่ยนวิธีการเลือกจากการเลือกไขว้เป็นการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพ ว่าจะทำให้เกิดการทุจริตได้ง่ายขึ้น ซึ่่งในการเปลี่ยนวิธีดังกล่าวจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ต้องดูวิธีการ เพราะในรัฐธรรมนูญต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกล่าวโดยประธาน กรธ.