คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีหลายสมัยและแกนนำพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความเฟสบุ๊คเปิดเผยว่า อนาคตเกษตรกรไทยต้องเข้มแข็ง โดยคุณหญิง สุดารัตน์กล่าวว่าได้มีโอกาสมาเคาะราคาขายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ ตลาดสปอตไรช์ จ. ขอนแก่น ของกลุ่มคิงคองไรซ์ ซึ่งเป็นตลาดการซื้อขายประมูลสินค้าเกษตรทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ชาวนาสามารถ กำหนดราคาขายข้าวได้เอง และสามารถขายในปริมาณมากๆได้ ขณะเดียวกันผู้ซื้อก็สามารถเยี่ยมชมและประมูลเพื่อให้ได้สินค้าที่ต้องการ และนี่คือต้นแบบ “ตลาดสินค้าเกษตรยุคใหม่” โดยคุณหญิง สุดารัตน์ยกตัวอย่างให้ภาพว่าการเคาะราคาวันนี้ เป็นการขายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ของกลุ่มเกษตรคิงคองไรช์ จังหวัดขอนแก่น ได้ราคาขายประมูลสุดท้าย ที่ราคา 1,953 USD ต่อตัน จำนวนที่สั่งชื้อ 36 ตัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,308 USD หรือเท่ากับ 2,300,000 บาท จากผู้ประกอบการค้าข้าวเมืองกวางโจ มณฑล กวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน