ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) นัดประชุมก.ตร.ครั้งที่ 13/2561 ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 2 อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) โดยมีวาระสำคัญหลายวาระ แต่มีวาระที่น่าสนใจคือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ทั้งนี้มีรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) จะเสนอก.ตร.เพื่อขออนุมัติในการขยายเวลาแต่งตั้งโยกย้ายในตำแหน่งระดับสารวัตร ถึงรองผู้บังคับการ วาระประจำปี 2561 ออกไปอีก 30 วัน จากเดิมที่ขอขยายเวลา 30วัน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม แต่เนื่องจากกระบวนการการแต่งตั้งยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้การแต่งตั้งสว.-รองผบก.วาระ61 ยืดเวลาข้ามปีไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2562