สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดวงเสวนา ถกบทบาทสื่อกับการรับมือสงครามข่าวสารช่วงเลือกตั้ง นักวิชาการห่วงกุข่าวลวง ขุดข่าวเก่าปลุกความขัดแย้ง เสนอสื่อต้องช่วยกันตรวจสอบ ผลักดันนโยบายหาเสียงสู่ความเป็นจริง

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดงานเสวนา Media Forum ครั้งที่ 6 เรื่อง “บทบาทสื่อและการรับมือสงครามข่าวสารช่วงการเลือกตั้ง” เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2561 โดยมีนักวิชาการร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น ทั้งนี้ส่วนใหญ่ได้แสดงความเห็นต่อประเด็นการสื่อข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่จะกลายเป็นสถานการณ์ที่ทำให้มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้ง รวมถึงการตัดสินใจต่อการเลือกบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ทางการเมือง การบริหารประเทศ ซึ่งผู้ร่วมเวทีมีความกังวลต่อการสร้างข่าวสารที่เป็นเท็จ เพื่อโฆษณาชวนเชื่อและจูงใจให้ประชาชนตัดสินใจเลือกตั้งที่ผิดพลาด