พล​ตำรวจ​โท​ สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการ​ตำรวจ​ตระเวน​ชายแดน​ (ผบช.ตชด.)​ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเป็นราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระพุทธยอดฟ้า ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ลูกเสือชาวบ้าน ผู้นำชุมชน โดยมี พันตำรวจ​เอก​ ทศพร ปทุมยา ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 (ผกก.ตชด.13)​ กล่าวถวายราชสักการะแด่ดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามค่ายว่า “ค่ายพระพุทธยอดฟ้า” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2514 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และทรงเปิดป้ายค่ายพระพุทธยอดฟ้า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2517 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จึงถือเอาวันที่ 13 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระพุทธยอดฟ้า