เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ หัวหน้าพรรคสามัญชน เปิดเผยว่า ในปีหน้าช่วงวันที่ 20 ม.ค.62 พรรคจะมีการเดินเท้าจาก จ.ขอนแก่น เข้ากรุงเทพฯ รวมระยะทาง 450 กิโลเมตร โดยมีเป้าหมายจะทำ “คาราวานสามัญชน” พบปะพี่น้องประชาชนตลอดสองข้างทางของถนนมิตรภาพ เพื่อนำความคิดเห็นมารวบรวมทำเป็นนโยบายง่ายๆ ไม่ใช่ต้องเป็นพวกเทคโนแครต หรือข้าราชการมาร่างนโยบาย