นายณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. ) กล่าวถึงกรณีพรรคการเมืองจัดทำสติกเกอร์ไลน์ เพื่อเชิญชวนสมัครสมาชิกพรรคการเมือง จะเข้าข่ายหาเสียงหรือไม่ ว่าต้องดูวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ หากเป็นการสื่อสารภายในพรรคสามารถทำได้อยู่แล้ว แต่ในเรื่องการหาเสียงขณะนี้ยังไม่เข้าสู่โหมดการหาเสียง เพราะพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ยังไม่ใช้บังคับ และยังไม่มี พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งตามกฎหมายครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก การคิดคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จะเริ่มคิดเมื่อ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งมีผลบังคับใช้ แต่ถ้าไปครั้งเลือกตั้งครั้งที่สอง กฎหมายกำหนดในการคิดค่าใช้จ่ายครอบคลุมระยะเวลา 180 วันก่อนมี พ.ร.ฎ.เลือกตั้งส.ส.