มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จ.เชียงใหม่​ ในโครงการ​ “แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561”

นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ​ และคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ​ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 2,000 ชุด 7 ตำบล ในอ.อมก๋อย และ อ.จอมทอง​ ได้มีผู้ประสบภัยมารับการสงเคราะห์ คิดเป็นมูลค่าในการแจกจ่ายครั้งนี้​ 1,200,000บาท​ (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

โดยมี คุณวิโรจน์ เล็กกิจเจริญชัย รองประธานฯ​ พร้อมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานราชการและผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้​ (เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่ จ.แม่ฮ่องสอนในวันพรุ่งนี้)

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง