ที่ห้องประชุม ศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปก.ตร.)ชั้นที่ 20 พลตำรวจเอกศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (มค.)เป็นประธานประชุมเปิดศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร. )ในภาระกิจการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นการประชุมทางวิดิโอคอนเฟอร์เร้นร่วมกับ บช.ภ.1-9,สตม.,ตชด.,บช.น.,บช.ก .โดยใช้เวลา ประมาณ 1 ชม.

โดยภายหลังประชุม พลตำรวจเอกศรีวราห์ เปิดเผยว่า ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งวุฒิสภา พ.ศ.2561 และ ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้งระดับอำเภอ ,จังหวัด และ ประเทศ ช่วงเดือนธันวาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับร้องขอในการสนับสนุนจากคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. ในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในวันรับสมัครตลอดจนวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในทุกระดับ

พลตำรวจเอกศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล

สำหรับภารกิจของตำรวจได้แก่ การจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย ศลต.ตร. เป็นเวลา 30 วัน ,จัดให้มีตำรวจรักษาความปลอดภัยประจำสถานที่เลือกตั้งอย่างน้อย 4 ต่อหนึ่งสถานที่ ,จัดกำลังตำรวจในการอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจร ,จัดชุดเคลื่อนที่เร็วประจำกกต.แต่จังหวัดจำนวน 129 ชุด และ สนับสนุนภารกิจอื่นที่กกต.ร้องขอ เช่น รักษาความปลอดภัยสถานที่พิมพ์บัตร,การดูแลขนส่งบัตร

ส่วนประเด็นของการข่าวเบื้องต้นตรวจสอบอาวุธปืนเอ็ม 16 จำนวน 3 กระบอกในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดถึงที่มาและความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สว. หรือไม่ ส่วนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 6 พบมีอุปสรรคด้านการคมนาคม ส่วนพื้นที่อื่นๆรวมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยบ่ายจะมีการรายงานเพิ่มเติม แต่ขณะนี้ยังไม่พบการข่าว เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแต่อย่างใด

พลตำรวจเอกศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล

นอกจากนี้ กกต. ยังได้เน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจเฝ้าระวังการซื้อสิทธิขายเสียง รวมทั้งให้ตำรวจทุกนายเป็นกลางห้ามเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ และทางส่วนตัว หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดมีความผิดทั้งวินัยและ อาญา

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้เฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมเท่านั้น ส่วนกำลังพลตำรวจมีความพร้อมเต็มกำลังตลอดเวลา